Aplikacje zdrowotne

Aplikacje zdrowotne - przyrząd medyczny na miarę naszych czasów

Aplikacje zdrowotne to narzędzia mobilne stworzone z myślą o wspieraniu postępowań medycznych w procesie leczenia. Są dedykowane zarówno pacjentom, jak i specjalistom.

Użytkowanie aplikacji zdrowotnych przez pacjenta umożliwia:

 • monitorowanie własnego stanu zdrowia,
 • dokonanie analizy statystycznej na podstawie pobranych parametrów,
 • prowadzenie dziennika samopoczucia,
 • oznaczenie najistotniejszych kwestii do omówienia ze specjalistą,
 • szybki i bezpośredni kontakt z lekarzem prowadzącym.

Użytkowanie aplikacji zdrowotnych przez specjalistę umożliwia:

 • elektroniczne zarządzanie przypadkami pacjentów,
 • interakcję z pacjentem w dowolnym czasie,
 • natychmiastową reakcję,
 • wgląd do udostępnianych informacji o bieżącej kondycji pacjentów,
 • przypisywanie pacjentom indywidualnych zadań i zaleceń.
Aplikacje zdrowotne, jako nowoczesne platformy usprawniające organizację przebiegu kuracji medycznych, udostępniają zgromadzone dane jedynie stronom relacji leczony-leczący. Żadne z poufnych treści nie są przekazywane osobom trzecim.

W kategorii APLIKACJE ZDROWOTNE na blogu Therapify opisujemy tematy związane ze zdrowiem psychicznym pacjentów, kwalifikacjami specjalistów - psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz aplikacjami zdrowotnymi. Główne tematy:

 • aplikacja dla psychoterapeutów
 • aplikacja dla psychoanalityków
 • aplikacja dla psychologów
 • aplikacja dla psychiatrów
 • aplikacja dla terapeutów poznawczo-behawioralnych
 • aplikacja stany emocjonalne
 • aplikacja zaburzenia psychiczne
 • aplikacja do śledzenia depresji
 • aplikacja do kontroli samopoczucia
 • aplikacja do zbierania danych psychoterapeutycznych
 • aplikacja zdrowotna psychoterapia
 • aplikacja zdrowotna psychologia
 • aplikacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • aplikacja zdrowie psychiczne
 • monitoring stanów emocjonalnych
 • monitoring emocji
 • aplikacje zdrowotne
 • aplikacja do monitorowania zdrowia
 • aplikacje monitorujące zdrowiebook demo modal

Pobierz Therapify

Nie pobieramy opłat od pacjentów.

Sprawdź cennik psychoterapeuty.
Brak opłat do 3 pacjentów.