FAQ - dostęp do danych z aplikacji Therapify | Aplikacja zdrowotna

Czy udostępniacie jakieś informacje na użytek reklam?

Nigdy nie wykorzystujemy oraz nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników w jakichkolwiek celach marketingowych.

Pobierz Therapify już teraz

Dostępne na najbardziej popularnych platformach.
book demo modal

Korzystaj z Therapify
za darmo

Nie pobieramy opłat od pacjentów.

Jeśli jesteś psychoterapeutą, sprawdź nasz cennik tutaj - brak opłat aż do 3 pacjentów dodanych do aplikacji.