Kto może korzystać z aplikacji zdrowotnej Therapify jako specjalista?

Czy muszę być psychoterapeutą lub lekarzem psychiatrą aby korzystać z aplikacji jako specjalista?

Tak. W przypadku psychoterapeutów, w czasie rejestracji prosimy o podanie nazwy ukończonej szkoły psychoterapii/nr certyfikatu; w przypadku lekarzy psychiatrów – numer prawa wykonywania zawodu. Dane te są następnie weryfikowane i po pozytywny przejściu procesu weryfikacji uzyskuje się dostęp do części aplikacji przeznaczonej dla specjalistów. Dla psychoterapeutów nie posiadających certyfikatu, ale będących w trakcie szkoły psychoterapii, istnieje możliwość założenia konta po przedstawieniu dokumentu poświadczającego uczestnictwo w procesie certyfikacji.

Pobierz Therapify już teraz

Dostępne na najbardziej popularnych platformach.
book demo modal

Korzystaj z Therapify
za darmo

Nie pobieramy opłat od pacjentów.

Jeśli jesteś psychoterapeutą, sprawdź nasz cennik tutaj - brak opłat aż do 3 pacjentów dodanych do aplikacji.