Czy mogę korzystać z aplikacji poza terenem Polski?

Czy mogę korzystać z aplikacji poza terenem Polski?

Tak, aplikacja dostępna jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pracujemy także nad wdrożeniem jej w pozostałych krajach. Jeśli chciałbyś korzystać z aplikacji w kraju nienależącym do UE, napisz do nas – hello@therapify.ai

Pobierz Therapify już teraz

Dostępne na najbardziej popularnych platformach.
book demo modal

Pobierz Therapify

Nie pobieramy opłat od pacjentów.

Sprawdź cennik psychoterapeuty.
Brak opłat do 3 pacjentów.